Ochrana soukromí

Společnost Ambulance DZS se zavazuje chránit Vaše soukromí a bezpečnost údajů, které s námi sdílíte. S osobními údaji nakládáme v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně údajů EU a příslušné Politiky na ochranu osobních údajů společnosti Ambulance DZS.

Jaké druhy informací a osobních údajů získáváme a pro jaké účely?

Informace a osobní údaje získáváme primárně pro účely řízení naší činnosti a vztahů s Vámi – zákazníky, zaměstnanci, dodavateli apod. Informace můžeme získávat i pro účely naplnění legislativních požadavků, zdokonalování námi poskytovaných produktů nebo služeb, jakož i v zájmu vyřešení právních a/nebo obchodních záležitostí nebo sporů.

Obecně od Vás můžeme požadovat a získávat osobní údaje v rozsahu Vašich kontaktních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo), případně jiné identifikační údaje.

Údaje se obecně získávají přímo od Vás jako jednotlivce prostřednictvím elektronických prostředků, jako je internetová stránka, formuláře a e-maily nebo prostřednictvím telefonických hovorů s Vámi, případně jinými způsoby komunikace. Někdy Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli informace, a to zejména v případech, kdy nahlašujete problémy s našimi službami nebo když Vás žádáme o vyplnění průzkumů, dotazníků a poskytnutí písemné zpětné vazby, které používáme za účelem monitorování kvality a na výzkumné účely. Samozřejmě máte právo zvolit si, zda nám poskytnete osobní údaje a umožníte nám identifikovat Vás. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám osobní údaje, které od Vás požadujeme, je možné, že Vám nebudeme schopni poskytnout služby, které od nás žádáte.

 

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a informacemi?

Zaručujeme Vám bezpečnost nakládání s Vašimi osobními údaji a informacemi, zamezení neoprávněnému přístupu k nim a jejich neoprávněnému poskytnutí a máme zavedené materiální, technické a organizační postupy na zabezpečení jejich ochrany. Všechny poskytnuté údaje jsou uloženy v zabezpečeném a přiměřeném systému nebo archívu, který zodpovídá obchodním a zpracovatelským potřebám. Údaje jsou uloženy v elektronické nebo papírové podobě, přičemž v každém případě byly zavedeny záruky za účelem ochrany osobních údajů a informací před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Některé z Vašich údajů mohou být přeneseny nebo zpracovány našimi dodavateli, např. dodavateli informačních technologií, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Ambulance DZS. Společnost Ambulance DZS si pečlivě vybrala své dodavatele a uzavřela s nimi příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, aby zabezpečila přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Při návštěvě našich webových stránek jsou používány soubory cookies, které nám mohou poskytnout údaje potřebné pro zvyšování kvality poskytovaných služeb. Máte možnost souhlasit s používáním souborů cookies a pokud je to třeba, můžete je z počítače nebo zařízení vymazat. Další informace týkající se souborů cookies se nacházejí na naší webové stránce.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje a informace?

Vaše osobní údaje a informace uchováváme tak dlouho, jak je potřebné na splnění stanoveného účelu a/nebo jak to vyžadují legislativní požadavky. Osobní údaje se pravidelně přehodnocují, aby se zabezpečilo, že je jejich uchovávání potřebné. Společnost Ambulance DZS se řídí interními pokyny na uchovávání údajů, které se musí dodržovat.

Snažíme se uchovávat jen takové informace, které jsou přesné, aktuální a relevantní. Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím dostupných kanálů, abychom učinili příslušné kroky na nápravu.

Jaká jsou Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů a informací?

Máte právo zvolit si, jaké informace nám poskytnete, pokud se však rozhodnete neposkytnout osobní údaje nebo informace, které požadujeme, nebudeme Vám moci poskytnout požadované služby.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na opravu nesprávných informací, vymazání, omezení a přenosnost dat. Můžete též namítat vůči zpracování Vašich určitých osobních údajů včetně automatizovaného individuálního rozhodování a profilování.

Máte též právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu.

Kde najdete více informací?

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů najdete na následujících odkazech:

Pokud Vám po přečtení dokumentů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů bude cokoli nejasné nebo si nebudete něčím jisti, rádi Vám jakýkoli pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme.

Neváhejte nás tedy kdykoli kontaktovat na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: +420 569 424 520.